eduroam มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

About eduroam

เกี่ยวกับ eduroam

eduroam เริ่มต้นขึ้นในปี 2546 จากการสาธิตความเป็นไปได้สำหรับการให้บริการงานเครือข่ายโรมมิ่งข้ามเครือข่าย โดยการใช้มาตรฐาน 802.1x ทำงานร่วมกับ Radius Server ของแต่ละสถาบันเพื่อให้บริการกับนักศึกษาและนักวิจัยจากสถาบันสมาชิกจาก 5 ประเทศ ประกอบด้วย เนเธอร์แลนด์ ฟินแลนด์ โปรตุเกส โครเอเชีย และ สหราชอาณาจักร

สำหรับ eduroam ในประเทศไทยมีการให้บริการครั้งแรกในงาน Asia-Pacific Advanced Network (APAN) ครั้งที่ 33 ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 ซึ่งจัดขึ้นในประเทศไทย โดยมีสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการหลักของประเทศไทย (National Roaming Operator for Thailand :NRO)

eduroam ทำงานอย่างไร?
eduroam มีการทำงานบนพื้นฐานของมาตรฐาน 802.1x ร่วมกับกลุ่มของ RADIUS proxy server ซึ่งมีการจัดกลุ่มตามลำดับชั้น โดย RADIUS server แต่ละตัวจะทำหน้าที่ในกาส่งต่อข้อมูลการยืนตัวบุคคลจากเครือข่ายผู้ให้บริการ (Service Provider) ไปยังเครือข่ายต้นสังกัดของผู้ใช้งานเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าใช้งานเครือข่ายของผู้ใช้

Service Area

พื้นที่ให้บริการภายในมหาวิทยาลัย

Download Map
Click here

HOW TO USE

การใช้งาน eduroam

>> การใช้งาน eduroam ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีให้บริการเครือข่าย eduroam สำหรับผู้มาเยือนเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไม่สามารถเข้าใช้งานด้วยบัญชีผู้ใช้งานที่ออกโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้เนื่องจากสามารถเข้าใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านทางเครือข่าย PBRU-WiFi ได้แต่เดิมแล้ว การเข้าเข้าใช้เครือข่าย eduroam มีกระบวนการยืนยันตัวบุคคลด้วยโปรโตคอล WPA (Wi-Fi Protected Access) และ EAP (Extensible Authentication Protocol) ผู้ใช้สามารถยืนยันตัวบุคคลเพื่อใช้งานเครือข่ายด้วยบัญชีผู้ใช้ที่ออกโดยหน่วยงานต้นสังกัด ในกรณีที่หน่วยงานนั้นเป็นสมาชิกของ eduroam ซึ่งสามารถสืบค้นรายชื่อหน่วยงานที่เป็นสมาชิก eduroam-th ได้จาก eduroam.uni.net.th หรือเว็บไซต์ผู้ประสานงานเครือข่าย eduroam ของแต่ละประเทศภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกประวัติการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้งานซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550


>> การใช้งาน eduroam สำหรับนิสิตและบุคคลากรเมื่อไปเยือนสถาบันอื่น

นักศึกษาและบุคคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีสามารถใช้งานเครือข่าย eduroam ได้จากสถาบันที่เข้าร่วม ผ่าน ssid eduroam ยืนยันตัวบุคคลด้วยบัญชีผู้ใช้งาน PBRU Account เพื่อเข้าใช้งานเครือข่าย เช่น username@pbru.ac.th ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการที่หน่วยงานผู้ให้บริการเป็นผู้กำหนด สามารถสืบค้นรายชื่อสถาบันที่ให้บริการเครือข่าย eduroam ได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาซึ่งเป็นผู้ดำเนินการหลักของประเทศไทย (eduroam.uni.net.th)


>> แอพพลิเคชั่น สำหรับค้นหาสถานที่ให้บริการเครือข่าย eduroam

Service Education

สถาบันที่ให้บริการ eduroam ในประเทศไทย

ตรวจสอบสถานศึกษาที่เป็นสมาชิกของ eduroam ได้ ที่นี่


เว็บไซต์ผู้ประสานงานในระดับภูมิภาค

สหรัฐอเมริกา (eduroam-us)
แคนาดา (eduroam-ca)
ยุโรป (terena)เว็บไซต์ผู้ประสานงานในเอเชียแปซิฟิก

ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (AARNET)
ญี่ปุ่น (eduroam-jp)
ฮ่องกง (eduroam-hk)
ไต้หวัน (eduroam-tw)

FAQ ??

คำถามที่พบบ่อย

  

eduroam คืออะไร

eduroam (education roaming) เป็นบริการเครือข่ายโรมมิ่งเพื่อการศึกษาและการวิจัยเปิดโอกาสให้บุคลากรหรือนักศึกษาสามารถใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สายในพื้นที่ของสถาบันอื่นได้


บุคลากรหรือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้รับประโยชน์อะไรบ้าง
จากบริการ eduroam

- เข้าถึงและใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สายชื่อ eduroam ที่สถาบันเหล่านั้นเปิดให้บริการได้
- สามารถใชับัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ตเดิมที่เคยใช้กับเครือข่าย PBRU-Net เพื่อใช้ยืนยันตัวบุคคลกับเครือข่าย eduroam ได้ทันที


มีบริการ eduroam อยู่ที่ไดบ้าง

eduroam เป็นบริการโรมมิ่งเพื่อการศึกษาและการวิจัยทั่วโลก บุคลากรหรือนักศึกษาของสถาบันที่เป็นสมาชิกทั่วโลก สามารถใช้บริการได้ทั้งหมด


บัญชีสมาชิกที่ใช้ยืนยันตัวบุคคลกับ eduroam ได้มาจากไหน ?
และมีรูปแบบบอย่างไร

สำหรับบุคลากรหรือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สามารถใชับัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ตที่ออกให้
โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อใช้ยืนยันตัวบุคคลได้ มีรูปแบบดังนี้
- ชื่อบัญชี: abc.xxx@pbru.ac.th
- รหัสผ่านเดียวกันกับ ระบบยืนยันตัวตนเข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ต